Werken aan vakmanschap

De arbeidsmarkt beweegt sterk; nu en in de toekomst hebben we als stad goede en bekwame vakmensen hard nodig. Daarom willen we dat elke leerling binnen het onderwijs op weg naar een baan voldoende moet kunnen ervaren en onderzoeken en daardoor de voor hem of haar best passende leerroute moet kunnen uitstippelen. Jij kunt leerlingen daar als onderwijsprofessional bij helpen, de gemeente biedt je hierbij indien gewenst de middelen om dit nog beter kunnen doen.

Het beroepsonderwijs (van primair en voortgezet onderwijs tot en met hbo) leidt van oudsher tot vakmanschap op. Maar de interesse in een passende baan begint al veel eerder. Binnen het gehele onderwijs introduceren we de Rotterdamse aanpak Loopbaanleren: we stellen alle leerlingen zoveel en zo goed mogelijk in staat te ervaren, onderzoeken en uitstippelen in welk beroep hij of zij een toekomst wil opbouwen. De gemeente ondersteunt je als docent en als school om leerlingen hiertoe voldoende ruimte en mogelijkheden te geven. Bij vragen of verzoeken om ondersteuning bij de implementatie van de Rotterdamse aanpak loopbaanleren kun je contact opnemen met een van de twee stedelijke loopbaanambassadeurs via: loopbaanleren010@gmail.com

Rotterdams Techniek en Technologiepact 

In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie en meer Rotterdammers enthousiast te maken voor werk in de techniek en technologie. Bijna dertig vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, kinderopvang, brancheorganisaties, opleidingsfondsen en de gemeente werken samen in het Rotterdams Techniek en Technologiepact.

Werkbezoeken

Om leerlingen zoveel mogelijk te laten ervaren wat het betekent om een beroep uit te oefenen en in een bedrijf te werken, zijn mini-stages en werkbezoeken een bewezen effectief middel. De gemeente werkt onder andere samen met JINC, een bureau dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs ondersteunt om dit soort activiteiten te ontplooien en daarbij de verbinding te leggen met bedrijven. Daarnaast zijn er nog heel veel andere voorbeelden van activiteiten om jongeren dingen te laten ervaren, ook in specifieke sectoren als techniek.

Digitaal talentportfolio

Binnen Leren Loont! hebben onderwijsveld en gemeente afgesproken het zogenoemde digitaal talentportfolio in te voeren. In dit portfolio onderzoeken leerlingen vanaf groep zeven gedurende de gehele onderwijscarrière hoe hun loopbaancompetenties zich ontwikkelen: wat kan ik (kwaliteiten), wat wil ik (motieven), welk soort werk past bij mij (werkzaamheden), wat wil ik worden (beroep) en wie kan mij daarbij helpen (netwerk). Een aantal Rotterdamse scholen zet dit portfolio al succesvol in binnen het onderwijs.

Rotterdamse Leerroutekaart

Wanneer elke leerling weet waarvoor hij of zij leert, is de kans op uitval of demotivatie kleiner. Zeker wanneer het einddoel realistisch is en voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt; die van nu en die van de toekomst. Hiervoor heeft Rotterdams de Leerroutekaart geïntroduceerd. Een tool waarmee elke leerling, samen met zijn of haar ouders en docenten letterlijk zijn of haar eigen leerroute kan uitstippelen. Het stelt jou als docent daarnaast beter in staat individueel of klassikaal, met leerlingen en met ouders, blijvend het gesprek te voeren over de toekomst. En zo elke Rotterdamse jongere nog beter in staat te stellen met trots een diploma te kunnen behalen, met uiteraard een goede baan als gevolg.

Lees hier interview met leerlingen over de leerroutekaart

Docentprofessionalisering

We helpen docenten en scholen om leerlingen te laten ervaren, onderzoeken en uitstippelen. Instrumenten worden toegankelijk gemaakt, zodat docenten er eenvoudig zelf mee aan de slag kunnen. De loopbaanambassadeurs kunnen je verder wegwijs maken. We ondersteunen docenten ook om leerlingen te laten ervaren, onderzoeken en uitstippelen in de sector wetenschap en techniek. Daarnaast ondersteunen we scholen in hun schoolontwikkeling