Direct naar content

Agressie en wapenbezit in de klas

Herken de signalen en weet wat te doen!

Het is niet vanzelfsprekend als docent om met agressie om te gaan. Maar hoe je handelt als de situatie escaleert in de klas is essentieel. Daarom is het belangrijk om hier bij stil te staan. Weet je wat je moet doen als een leerling agressief is? En weet je bij wie je terecht kunt op school en wie dan de regie heeft?

Werkwijzer agressie in de klas

Download de werkwijzer via onderstaande link en bespreek het met je collega’s.


Rotterdamse vo-scholen ervaren een toename in het aantal geweldsincidenten door jongeren en docenten maken zich zorgen over de veiligheid. Door inzicht te krijgen in deze incidenten en onveiligheidsgevoelens, wordt via de werkwijzer praktische ondersteuning aangeboden.

Collega’s Cursey en Ismail hebben ook nog tips en tricks in de hieronder getoonde korte informatieve filmpjes:

Explainer 1

Explainer 2

Explainer 3

Meer informatie

Wil je meer informatie over het project, de werkwijzer of de werkwijzer als poster op school ontvangen? Neem contact op met projectleider Nadine de Boer (ndboer@lmc-vo.nl).

De werkwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met docenten en het projectteam van de betrokken partijen LMC Voortgezet Onderwijs, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, Erasmus Universiteit Rotterdam, De Waag en de gemeente Rotterdam.

Agenda

Oktober 2021 Campagne veiligheid in het Rotterdamse VO en MBO
Februari 2022 Vervolg v(s)o-scholen ondersteunen bij het versterken van de samenwerking met opvoeders ter preventie van fysieke agressie en wapenbezit van leerlingen
7 april 2022 Conferentie ‘Agressie en wapenbezit in de klas’