Wetenschap en technologie op Paus Joannesschool

Andere talenten komen boven drijven’

Dit schooljaar is het zover: wetenschap en technologie (W&T) is een verplicht vak op de basisschool. Anneke Belder, directeur van de Paus Joannesschool in Rotterdam Lombardijen, vindt dat een prima ontwikkeling. ‘Wij gaven een voorloper van het vak, ‘skills-lab’, met aandacht voor internet en computervaardigheden, al vóórdat W&T verplicht werd. W&T is een logisch vervolg daarop.’

‘We kunnen er niet omheen’, vertelt Anneke enthousiast, ‘want wetenschap en technologie zijn ongelofelijk belangrijk in onze samenleving. Daarom moeten leerlingen er zo vroeg mogelijk vertrouwd mee raken. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat leerlingen bij wie het leren minder goed afgaat, juist bij W&T hun ei kwijt kunnen. Ze blijken andere vaardigheden te hebben die opeens tot hun recht komen: ze onderzoeken, vinden praktische oplossingen, zijn creatief, werken samen in een groepje. Andere talenten komen bovendrijven. Het zijn juist deze 21e eeuwse vaardigheden die nu en in de toekomst zo ontzettend belangrijk zijn. Voor henzelf en voor de maatschappij.’

Stapje voor stapje

Hoe organiseert de Paus Joannesschool het W&T-onderwijs? Anneke: ‘Wij hebben W&T voorlopig als apart vak in de leerlijn opgenomen. Gaandeweg, als leerkrachten er vertrouwd mee zijn geraakt, willen we het gaan integreren in de andere vakken. Dan wordt er dus tijdens de rekenles een praktische knutsel- en rekenoefening ingezet. Zover zijn we nog niet. We gaan het stapje voor stapje inzetten, ontwikkelen en uitbouwen. Zodat het uiteindelijk stevig verankerd wordt.’

Leren van elkaar

‘Sommige leerkrachten vinden W&T moeilijk om te geven. Onzekerheid over hun eigen technische kennis en vaardigheden speelt een rol. Daarom hebben wij twee gemotiveerde leerkrachten vrijgeroosterd voor W&T en kunnen de anderen er werkendeweg vertrouwd mee raken. Want niet alleen de leerlingen moeten zich de 21e eeuwse vaardigheden eigen maken, dat geldt ook voor de leerkrachten. Ook zij moeten onderzoeken, oplossingen vinden, leren van elkaar hoe je W&T kan geven. Weet je wat ook een uitkomst is: het materiaal van de Maak-o-theek. Ze brengen kant-en-klare W&T-themakoffers naar de school. Onze W&T-leerkrachten hebben zo alle benodigde knutselmaterialen bij de hand. Ontzettend praktisch en de leerlingen vinden het geweldig.’