Wijzigingen studiefinanciering voor mbo-studenten

Mbo-studenten die 18 jaar of ouder zijn en een bol-opleiding (beroepsopleidende leerweg) volgen betalen hun studieschuld niet terug bij het behalen van hun diploma.  Dat komt door de wijzigingen in de studiefinanciering.

Prestatiebeurs

Een van de belangrijkste wijzigingen heeft te maken met de prestatiebeurs. Hieronder vallen de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Als een student binnen 10 jaar een diploma haalt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Dit betekent dat de student de ontvangen basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct voor die periode niet hoeft terug te betalen. Lukt het de student niet om binnen 10 jaar een diploma te halen? Dan moet de student het totale bedrag met rente terugbetalen.

Uitwonende studenten en studieschuld

  1. Extra geld voor uitwonende studenten
    uitwonende mbo- studenten krijgen in het studiejaar 2023-2024 voor één jaar € 164,30 extra per maand. Dit bedrag is onderdeel van de prestatiebeurs.
  2. Studieschuld terugbetalen in 35 jaar
    Studenten die beginnen met studeren in studiejaar 2023-2024 krijgen 35 jaar de tijd om hun studielening terug te betalen. Dit is nu nog 15 jaar. Met deze maatregel wordt ook de studieschuld en de rente die je over de studielening betaalt voor iedere student gelijk. Studenten die nu al een mbo-opleiding volgen, en na 1 augustus 2023 ook nog studiefinanciering krijgen, mogen zelf kiezen of zij in 15 of in 35 jaar willen terugbetalen. Wie geen keuze maakt, gaat als mbo-student automatisch over naar 35 jaar. Voor studenten die nu al een studieschuld terugbetalen verandert er niets.

Overstap mbo naar hbo

Overstap mbo naar hbo
Studenten die de overstap maken van het mbo naar het hbo, kunnen de studie langer proberen, zonder dat dat gevolgen heeft voor het terugbetalen. Stopt een student binnen een jaar met de opleiding en wordt er een half jaar geen gebruik gemaakt van studiefinanciering? Dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. De student hoeft dan de ontvangen basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct voor die periode niet terug te betalen. Heeft de student daarnaast gebruikgemaakt van een lening? Dan betaald de student de lening terug.