Ik heb een wo-diploma. Ik wil werken in het voortgezet onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Je hebt een wo-diploma.  En je wilt vanuit een ander beroep in het voortgezet onderwijs gaan werken. Mooi! In Rotterdam zijn er allerlei mogelijkheden voor je. Werken in het voortgezet onderwijs is heel afwisselend. Je werkt met een diverse groep leerlingen voor wie je als docent echt het verschil kunt maken. Vanuit een ander beroep kun je heel goed leraar worden. Jouw ervaring en kennis kunnen een belangrijke meerwaarde zijn. Je hebt wel een bevoegdheid nodig. Met jouw wo-diploma zijn er verschillende mogelijkheden. 

Eerste- of tweedegraads?
Je kunt een opleiding volgen voor een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Het verschil? Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo. Met een eerstegraadsopleiding mag je ook lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo.

Je tweedegraads bevoegdheid haal je op de lerarenopleiding. Het is een hbo-opleiding op een hogeschool. Je eerstegraads bevoegdheid haal je daarna met een extra studie aan een hogeschool of universiteit.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep?

  • Voltijd leraar voortgezet onderwijs + mbo 2e graads (4 jaar)
  • Deeltijdopleiding leraar voortgezet onderwijs + mbo 2e graads (2-4 jaar)
  • Kopopleiding leraar voortgezet onderwijs 2e graads (1 jaar) (voor wie recent een hbo- of universitaire opleiding volgde in een vak dat verwant is aan een schoolvak)
  • Zij instroom trajecten getuigschrift & bevoegdheid 2e/1e graads (maximaal 2 jaar, relevante werkervaring vereist)

Je volgt een deeltijd of voltijd opleiding aan een hogeschool in een van de volgende vakken: aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, beeldende kunst en vormgeving, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, technisch beroepsonderwijs of wiskunde.

Andere mogelijkheden

  • Hbo-master leraar voortgezet onderwijs eerstegraads (voltijd 1,5 jaar/deeltijd 2-3 jaar)
  • Educatieve minor bij EUR (geen master in Rotterdam)
  • OSR in samenwerking met Universiteit Leiden en Delft
  • Het hybride docentschap (deeltijdaanstelling in het onderwijs en deeltijdwerk in loondienst, als ondernemer of zelfstandige) maatwerktrajecten.

In deze infographics staan de routes naar een baan in het vo overzichtelijk bij elkaar.

Tweedegraads bevoegdheid

Na je wo volg je een hbo-lerarenopleiding in een vakgebied van je keuze. Kies voor een voltijd- of deeltijdvariant en sluit je studie af met een tweedegraads bevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Een voltijd-opleiding duurt vier jaar. Als je in deeltijd wilt studeren hangt de studieduur een beetje van je eigen keuzes af: doe je een flexibel programma, of misschien een versnelde variant? Voor je aan je studie begint doe je daarom altijd eerst een intake. Daarin kijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien en hoe snel je er doorheen gaat. Dit hangt bijvoorbeeld af van je eerder gevolgde opleidingen en werkervaring. De meeste mensen doen tussen de twee en vier jaar over hun deeltijd-opleiding.

Een alternatief is om een beperkte tweedegraads bevoegdheid te halen. Bijvoorbeeld door eerst een hbo-propedeuse te doen en vervolgens een wo bachelor te halen. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor. Hiermee kan je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo.

Eerstegraads bevoegheid

Als je ook aan de bovenbouw van de havo of het vwo les wilt kunnen geven en dus een eerstegraads bevoegdheid nodig hebt, zijn er verschillende routes. Je kunt eerst een lerarenopleiding aan het hbo volgen. Hiermee haal je dan je tweedegraads bevoegdheid. Dit kan je opvolgen met een hbo-master in deeltijd, waarbij je je eerstegraads bevoegdheid haalt terwijl je al voor de klas staat. Deze deeltijd-master duurt zo’n tweeëneenhalf tot drie jaar.

Een andere manier om een eerstegraads bevoegdheid te halen is door eerst een hbo-propedeuse te doen en daarmee door te stromen naar een wo bachelor. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor, of je vervolgt je wo-bachelor met een wo-master en een didactische post-master van een jaar. Ook kun je na een wo-bachelor kiezen voor een tweejarige educatieve master, of een major teaching/beta master.

Verdergaande informatie

Zij-instroom

Denk je erover na om leraar te worden in het voortgezet onderwijs of mbo? 
Als zijinstromer kun je een opleiding volgen bij een lerarenopleiding. Tegelijkertijd kun je, in dienst van een schoolbestuur, ervaring opdoen als betaalde docent of leerkracht voor de klas. In een ‘traject zijinstroom in het beroep’ combineert je werk en opleiding. Zo leer je direct op de werkplek. 

Zij-instromer worden in Rotterdam
Op de website van leraar van buiten staat informatie over zij-instromer worden in het vo in Rotterdam en in de regio. Ook worden er informatieavonden georganiseerd en staan hier de presentaties van vorige bijeenkomsten, zoals over zij-instromer worden in beroep. Je kunt via de website van Leraar van Buiten contact opnemen voor meer informatie.

Financiële ondersteuning
Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden om de opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Zie hiervoor de tool ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Meer informatie

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.