W&T Curriculum Tool en Challenge voor basisscholen

09 april 2019

Wat is jullie WTChallenge010? In 2020 is wetenschap en technologie (w&t) verplicht op de basisschool. Door mee te doen aan de WTChallenge010 raak je vanzelf op een leuke manier vertrouwd met wetenschap en technologie. Je hoeft niet technisch te zijn, alleen nieuwsgierig! www.wtchallenge010.nl.

In het curriculum
Door volle lesprogramma’s en verantwoordingsplicht ligt de prioriteit vaak bij taal en rekenen. Toch kun je juist w&t betrekkelijk eenvoudig en zonder veel extra ingrepen in het lesprogramma en het hele curriculum opnemen.
Hoewel SLO een (concept) leerplankader voor wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs heeft ontwikkeld (met kader, leerlijn en handreikingen), bieden de kerndoelen misschien nog onvoldoende steun voor w&t. Daarom helpt de gemeente verder op weg naar 2020.

Routeplanner en curriculum tool
Speciaal voor Rotterdamse basisscholen is er de www.wtwijzer.org. Wil je weten waar jullie school staat op het gebied van w&t? Hoe je kan starten, doorgaan of verbeteren? Op de WTWijzer.org vind je daarvoor een routeplanner. Na deze checkup kun je verder met jullie ambities en werk maken van het w&t-onderwijs. Daar kan de W&T Curriculum Tool bij helpen, als aanvulling op bijvoorbeeld het schoolplan. De W&T Curriculum Tool is sinds maart te vinden op de WTWijzer.org.