Zó doen we dat in hier in 010!

31 maart 2017

Samen opgroeien, leren en samenleven. Dat doen we door fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Door normen en waarden te benoemen die voor iedereen gelden. In Rotterdam willen we dat iedereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op school. Een prettige en veilige omgeving helpt daarbij. Daarvoor zijn regels en afspraken belangrijk. Dat docenten, schoolleiding en anderen daar ook echt iets mee doen, is nóg belangrijker. Duidelijkheid scheppen en consequent handelen moeten deel uitmaken van hun grondhouding. De primaire taak van een school is lesgeven. Daarnaast heeft de school ook een belangrijke rol in de opvoeding. Docenten en ouders moeten daarbij naast elkaar staan. De website www.zodoenwijdathierin010.nl  biedt onderwijsprofessionals handvatten voor het omgaan met regels en afspraken.