Zes nieuwe Rotterdamse scholen als ‘excellent’ aangemerkt

23 januari 2017

In Rotterdam hebben dit jaar zes nieuwe scholen voor basis-, voortgezet- en praktijkonderwijs het predicaat 'Excellente School 2016-2018' gekregen van de Inspectie van Onderwijs. De trotse scholen zijn De RK Maria basisschool, Comenius College Rotterdam, Globetrotter Katendrecht, Accent Praktijkonderwijs Delfshaven, PCBS de Driemaster en Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet. In totaal heeft Rotterdam nu 13 scholen met het predicaat Excellent.

Verbinden taal en rekenen aan creatie en expressie

Om het predicaat te krijgen, moeten niet alleen onderwijsresultaten goed zijn, maar moet je als school ook aantonen dat je een duidelijke visie op onderwijs hebt, hoe je onderscheidend bent ten opzichte van andere scholen en hoe je je als school continu blijft ontwikkelen.
Zo investeert de RK Maria basisschool extra tijd in het verbinden van taal- en rekenvakken met de creatieve en expressieve vakken. Hebben leerlingen van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven op school coachingsgesprekken en coachingsdagen. Voert KDS de Globbetrotter Katendrecht met iedere leerling een ‘Kindgesprek!’. Hierin staat het welbevinden van het kind centraal, omdat dit de basis vormt voor goede prestaties. En vertellen vakmensen in de klas over hun beroep.

Op het Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet voeren leerlingen jaarlijks een aantal projecten uit met (oudere) buurtbewoners en Stichting Humanitas. De Driemaster investeert extra in beweging en gezondheid. Ook in de reguliere lessen en bij de leswisselingen wordt bewegen en leren met elkaar gecombineerd en werkt de school samen met gezondheidsorganisaties. En biedt het Comenius College Rotterdam drie duidelijke keuzeprofielen en focust zich op talentontwikkeling. Er heerst binnen de school een veilige, warme sfeer waarin iedereen elkaar kent en de lijnen kort zijn.

Betere resultaten, hogere uitstroom en minder uitvallers

In het algemeen gaat het goed en steeds beter met het Rotterdams onderwijs. De onderwijsresultaten bereiken op steeds meer punten het landelijk gemiddelde. Juist in een stad als Rotterdam is het noodzakelijk dat het onderwijs het maximale uit alle kinderen haalt en ieder kind een vliegende start biedt. Op scholen, die bewust werken aan hun ontwikkeling, halen leerlingen betere resultaten. Dat Rotterdamse scholen niet alleen gericht zijn op kinderen met achterstanden, maar alle kinderen de mogelijkheid bieden om het beste uit zichzelf naar boven te halen, blijkt ook uit de toename van het aantal Excellente scholen in de stad.