Zij-instromer worden in het basisonderwijs

Een zij-instromer is iemand die een HBO/WO opleiding heeft gedaan in een andere richting en kiest voor omscholing tot leerkracht in het basisonderwijs. Iemand die een droom heeft om iets anders te gaan doen dat het werk dat hij of zij nu doet. Er voor kiest om werk te doen dat er echt toe doet!

                 
Klik op de afbeelding om de video af te spelen.

Wie kan zij-instromer in het basisonderwijs worden?

Leerkracht zijn is niet een baan voor iedereen. De basis is natuurlijk dat je geïnteresseerd bent om kinderen dingen te willen leren. Dat vraagt geduld, creativiteit, leiderschap en grote algemene kennis. Je moet contact kunnen maken met kinderen, hen in actie en beweging kunnen krijgen en organisatorische vaardigheden hebben. Als je een klas runt, vergt dat een behoorlijke voorbereiding en moet je snel iets kunnen regelen als zaken anders lopen dan verwacht. Je bent in staat om een veilige leeromgeving te creëren. Ook kun je goed met anderen samenwerken, want lesgeven doe je niet alleen. Verder heb je een afgeronde HBO of WO opleiding.

Zij-instroom in Beroep (ZIB)

Om les te geven in het basisonderwijs moet je een onderwijsbevoegdheid hebben. Deze bevoegdheid kun je op verschillende manieren halen. Hoe je dat doet hangt af van je achtergrond en van je wensen. Met het 'Zij-instroom in Beroep-traject' ga je al aan het werk terwijl je je bevoegdheid haalt. Je haalt in maximaal twee jaar je bevoegdheid en ontvangt ook direct salaris. In overleg met een schoolbestuur vind je een school waar je tijdens je opleiding kan werken.

Verplicht onderzoek
Omdat een schoolbestuur in jou gaat investeren, wordt vooraf aan de hand van een onderzoek bepaald of je geschikt bent om het ZIB-traject in te gaan en direct voor de klas de staan. Als je een ervaringscertificaat hebt, kan dat als pluspunt gelden bij het onderzoek. Na het onderzoek is duidelijk: of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan; of je binnen twee jaar een bevoegdheid kunt halen; of er aanvullende scholing en begeleiding nodig is.Het schoolbestuur regelt dit onderzoek. Na positieve afronding van het onderzoek, kun je starten met het ZIB traject. Je tekent een scholings- en begeleidingsovereenkomst met het schoolbestuur en de lerarenopleiding. Je krijgt dan een aanstelling op de school  en je start met werken en leren om je onderwijsbevoegdheid te halen.
Deelnemende schoolbesturen
De drie Rotterdamse pabo-opleidingen met zij-instroomprogramma:

 

Wat zijn de arbeidvoorwaarden?

Fulltime of partimeIn het onderwijs kun je (in overleg met de school waar je werkt) fulltime of parttime werken. Je kunt voor vaste groep staan, of deel uit maken van een invalpool. De mogelijkheden en functievoorwaarden verschillen per bestuur en zijn natuurlijk afhankelijk van je eigen voorkeuren.

Salaris. Wanneer je de overstap maakt naar het basisonderwijs kom je te vallen onder de cao primair onderwijs. Salarisafspraken die worden gemaakt met de werkgever vallen binnen de afspraken van deze cao. De afspraken kunnen per persoon en per schoolbestuur verschillen. Dit heeft o.a. te maken met competenties, ambities, ervaringen uit eerdere beroepen, etc. In alle gevallen heb je recht op 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Binnen de cao primair onderwijs zijn er verschillende salarisschalen vastgesteld. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. De meeste leraren in het basisonderwijs beginnen in schaal L10. Deze salarisschaal start bij € 2.563 bruto per maand en groeit door tot maximaal € 3.875 bruto per maand. Wanneer je het zij-instroom in beroep traject volgt, start je in veel gevallen ook in schaal L10. Bij sommige besturen is het ook mogelijk om bij een schoolbestuur te werken als je daarnaast een deeltijd- of duale opleiding volgt. Dan is je inschaling als leraarondersteuner of onderwijsassistent. Op basis van je vooropleiding ligt het salaris dan tussen de € 1.825 - €2.791 bruto per maand.  Afhankelijk van de omstandigheden is het vervolgens mogelijk om door te groeien naar bijvoorbeeld L11 (€ 2.639 – 4.228) of L12 (€ 2.619 – 4.851). 

Baangarantie. Er zijn veel nieuwe docenten nodig in het basisonderwijs in Rotterdam. De kans op een baan als leraar is de komende jaren dan ook vrij groot. Een dienstverband in het onderwijs start bijna altijd met een aanstelling voor bepaalde tijd. Als het wederzijds bevalt, heb je uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Als leraar recht op zaken als zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, betaald kortdurend verlof en vrije dagen voor bijzondere gebeurtenissen. Vakantieverlof is iets anders geregeld dan in andere banen, omdat je gebonden bent aan de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakantie heb je voor een groot deel dus zelf ook vakantie.

 

Doe de test!

Online zijn verschillende vragenlijsten die je helpen om te ontdekken of het onderwijs bij jou past:

https://www.heldenvoordeklas.nu/

https://www.wordleraarinhetvo.nl/iets-voor-mij/ben-ik-geschikt/