Zij-instromers effectief tegen het lerarentekort

Het lerarentekort op de basisscholen en het speciaal onderwijs neemt af. Ook verdelen de tekorten zich nu meer evenredig over de stad. Het relatieve lerarentekort daalt van 12% naar 9%. Dit is een mooie ontwikkeling, maar het tekort moet nog minder.

De kwaliteit van het onderwijs en het personeel staat onder druk. Bovendien zorgt de coronacrisis nog eens voor hoge uitval. Deze crisis raakt het hele onderwijs. Daarom blijven de gemeente en het Rotterdamse onderwijs het lerarentekort bestrijden.

Welke maatregelen hebben effect?

De coronacrisis heeft ook een positieve invloed op het lerarentekort. We zien dat het aantal leraren dat overstapt naar andere scholen afneemt. Ook komen meer leraren in vaste dienst en kiezen leraren voor uitbreiding van uren. Daarnaast zien we een toename in het aantal zijinstromers.

Afgelopen jaar zijn ruim 200 zi-jinstromers aan de slag gegaan. Een zij-instromer is al meteen vanaf de start in dienst bij een school en volgt daarbij een opleiding aan de pabo. Karen Hamerlynck is zijinstromer op de Nicolaasschool in Rotterdam-West. Karen: ‘Ik wilde graag met jonge kinderen werken. Het basisonderwijs lag voor de hand omdat het draait om de ontwikkeling van kinderen en er een lerarentekort is. Het zij-instroomtraject is voor mij ideaal omdat ik op deze manier tegelijk kan werken en leren en dus zo veel mogelijk vlieguren kan maken’.

“Het zij-instroomtraject is voor mij ideaal omdat ik op deze manier tegelijk kan werken en leren en dus zo veel mogelijk vlieguren kan maken”.

Een andere effectieve maatregel is het anders organiseren van het onderwijs. Bijvoorbeeld het werken met unitonderwijs. Judith van Wijngaarden is Directeur op de Mariaschool Rotterdam. Judith: ‘Met unitonderwijs wordt groepsdoorbroken gewerkt. Kinderen krijgen les van verschillende leraren/specialisten. Bijvoorbeeld een eigen muziekleraar. De voordelen zijn meer afwisseling voor de leerlingen, leraren worden ingezet op hun talenten en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het team.’

Actieplan lerarentekort

De gemeente Rotterdam werkt samen met het Rotterdamse onderwijs aan het tegengaan van het lerarentekort. Hiervoor is een actieplan leraren en een plan slim organiseren opgesteld.