Zomervakantie? Niet voor de bouw!

De laatste week van de zomervakantie is ingegaan. De projecten voor nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen zijn tijdens de vakantie gewoon doorgegaan. In dit artikel lichten we aan aantal projecten in uitvoering toe.

Uitbreiding De Passie

Eén van die projecten is uitbreiding voor Evangelische School De Passie (VMBO-HAVO-VWO) die bij de start van het nieuwe schooljaar klaar is. De school zit samen met de Young Business School Rotterdam in het Musa-gebouw aan de Maashaven. Door een gelukkig toeval kan de school uitbreiden in een aangrenzend leegstaand deel in dit gebouw. Hierdoor kan de school doorgroeien naar een leerlingenaantal van ruim 800. Het bouwheerschap van het project ligt bij het schoolbestuur. De accountmanager van het team Onderwijshuisvesting heeft in samenwerking met team Vastgoed ervoor gezorgd dat het leegstaande deel is aangekocht en door de school kan worden gebruikt. Ook is gezorgd voor tijdelijke huisvesting op een verdieping van InHolland aan de Posthumalaan.

Kindcentrum IJsselmonde

Een ander project is de bouw van een nieuw kindcentrum in IJsselmonde. Op de plaats van de hoofdvestiging van basisschool De Kubus aan de Heindijk. Het bestaande gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor de bouw van Kindcentrum IJsselmonde dat volgend jaar zomer wordt opgeleverd. Het kindcentrum biedt plaats aan de dan met basisschool De Groene Palm gefuseerde De Kubus, school voor speciaal onderwijs SBO Van Heuven Goedhart, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de peuter- en buitenschoolse opvang van Peuter & Co, een logopedist, een fysiotherapeut en een diëtetiek-deskundige.

Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden krijgen de leerlingen van de fusieschool komend schooljaar les in het hoofdpand van De Groene Palm aan de Palmentuin en in de nevenvestiging van de Kubus aan de Oldenoord.

In het nieuwe kindcentrum zal ook op een nieuwe manier les worden gegeven. Niet volgens het traditionele, klassikale, maar kinderen werken in verschillende ruimtes in en buiten het gebouw. In het hele kindcentrum wordt gewerkt aan dezelfde thema’s.

Tijdelijke huisvesting Park16hoven

Op de locatie Woensdrechtstraat wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor drie schoolbesturen, namelijk voor De Stern van Kind en Onderwijs en voor Park16hoven van RVKO/BOOR. De tijdelijke huisvesting aan de Woensdrechtstraat is nodig totdat de permanente huisvesting in Park16hoven in het Hof van Maasdam gereed is.

De tijdelijke huisvesting vervangt de noodlokalen op de Xerxesweg die weg moeten in verband met verdere ontwikkeling van de wijk. Ook vangt de tijdelijke huisvesting de toenemende leerlingengroei in het gebied op. Het gebouw krijgt 16 lokalen en is geschikt voor zo’n 400 leerlingen. Naast het gebouw komt een tijdelijke gymzaal. Ook zijn op de locatie KDV Kinderdam en KDV Norlandia tijdelijk gehuisvest.

Met de tijdelijke huisvesting is de druk op de wijk als het gaat om behoefte aan plaatsen voor leerlingen, ruimte voor gym/ zaalsport en KDV voor de komende jaren opgelost en kan worden toegewerkt naar de permanente situatie.

Huisvesting Park16hoven

Alle projecten op een digitale kaart

Sinds kort heeft de gemeente een digitale kaart met alle schoolhuisvestingsprojecten in Rotterdam. Je kunt op deze kaart zien waar wordt gebouwd of waar gebouwd gaat worden. Ook kun je zien in welke fase van de bouw een project is. Ga naar de de kaart.