Wat doe je bij zorgen om een jong kind (0 tot 4 jaar)

Jonge kinderen (0 tot 4 jaar) maken in korte een enorme ontwikkeling door. Op tijd handelen is daarom belangrijk. Gemeente Rotterdam biedt hulpmiddelen aan die pedagogische medewerkers op weg helpen in situaties.

  • Stappenplan Zorg
    Als pedagogisch medewerker ben je expert op basis van algemene kennis van het jonge kind en ouders kennen hun eigen kind het beste. Samen met de ouders kijk je wat het kind nodig heeft om te groeien en ontwikkelen. Op het stappenplan Zorg lees je af wat je moet bij signaleringen en zorgen. 
  • Zorgkaart
    Als pedagogisch medewerker werk je samen met verschillende partijen om de beste zorg te verlenen aan het jonge kind. De zorgkaart geeft een overzicht van externe zorgpartners die je kan inschakelen bij hulpvragen.

Gemaakt door Rotterdamse professionals
Pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam hebben de hulpmiddelen gemaakt, uitgeprobeerd en verbeterd. Dat deden ze binnen de samenwerking van het Rotterdams Pact Jonge Kind. De hulpmiddelen zijn nu voor alle pedagogisch medewerkers beschikbaar en worden op termijn opgenomen in ve-subsidiebeleid.

Help mee
In alle 14 gebieden in de stad vormt een netwerkregisseur van het CJG een kernteam zorg Jonge kind. Professionals van kinderopvanglocaties, vsmw, PPO, wijkteam en het CJG kunnen tijdens de netwerkbijeenkomsten van het kernteam elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen om samen de zorg voor jonge kinderen in het gebied beter en sneller te organiseren. Geïnteresseerden kunnen met vragen terecht bij de netwerkregisseur van het CJG in het gebied van jouw locatie.