Zorgen over kinderen of jongeren?

Kinderen brengen naast het gezin, waarin ze opgroeien, de meeste tijd door op school. Vaak is een leraar de eerste die zorgen signaleert. Hoe kun je handelen als je zorgen hebt over kinderen of jongeren?

Je kunt met zorgen terecht bij schoolmaatschappelijk werk.

Wijkteam

Schoolmaatschappelijk werk of jij zelf kunnen het wijkteam inschakelen. Hoe vollediger en zorgvuldiger jouw informatie is, hoe beter het wijkteam de situatie kan inschatten om passende hulp te bieden. Het wijkteam biedt basisondersteuning. Hieronder valt bijvoorbeeld opvoedondersteuning, maar ook advies bij hoogbegaafdheid en schuldenproblematiek. Elke wijk van de gemeente Rotterdam heeft een wijkteam. Bel de aan jouw school verbonden contactpersonen van het wijkteam.

Wanneer je vastloopt bij het organiseren van zorg/hulp voor een leerling van jouw school, dan kun je escaleren via de volgende escalatiestappen: Wijkteamleider, Manager wijkteams, Afdelingshoofd, Directie MOW en Zorgconsul. De namen en telefoonnummers verschillen per wijk. VO-scholen kunnen via de wijkteamleider de gegevens van andere wijkteams en management ontvangen.

SISA (Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak)

Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Daarom is het voor scholen ook belangrijk om bij een hulpvraag een melding te doen in SISA via www.sisa.rotterdam.nl.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Is er een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Meld dit dan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer 0800 - 2000. Volg hiervoor altijd eerst de stappen van www.werkenmetdemeldcode.nl om te zorgen dat je een zorgvuldige en volledige melding doet.

Contactgegevens instanties

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond: 010 - 2330000

Jeugdbeschermingsplein: www.rotterdam.nl/jeugdbeschermingsplein

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800 -2000 of www.veiligthuisrr.nl

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering: 088 - 5260000 of www.williamschrikkergroep.nl/contact