Zorgen over kinderen of jongeren?

Kinderen brengen naast het gezin, waarin ze opgroeien, de meeste tijd door op school. Vaak is een leraar de eerste die zorgen signaleert. Hoe kun je handelen als je zorgen hebt over kinderen of jongeren?

Je kunt met zorgen terecht bij schoolmaatschappelijk werk. Wanneer het nodig is, kan schoolmaatschappelijk werk, of kun je zelf, het wijkteam inschakelen. Hoe vollediger en zorgvuldiger jouw informatie is, hoe beter het wijkteam de situatie kan inschatten om passende hulp te bieden.

Bij acute onveiligheid!

Bel 112.

Informatie en advies over jeugdhulpverlening

Het wijkteam biedt basisondersteuning. Hieronder valt bijvoorbeeld opvoedondersteuning, maar ook advies bij hoogbegaafdheid en schuldenproblematiek. Elke wijk van de gemeente Rotterdam heeft een wijkteam. Bel de aan jouw school verbonden contactpersonen van het wijkteam. Aanmelden bij het wijkteam doe je via e-mailadres wijkteam.[naam van uw wijk]@rotterdam.nl (bijvoorbeeld wijkteam.carnisse@rotterdam.nl, wijkteam.beverwaard@rotterdam.nl, wijkteam.afrikaanderwijk@rotterdam.nl, wijkteam.oudcharlois@rotterdam.nl).

SISA (Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak)

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom. Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Daarom is het voor scholen ook belangrijk om bij een hulpvraag een melding te doen in SISA via www.sisa.rotterdam.nl. U ziet dan direct of en welke hulpverleners bij het kind/de jongere zijn betrokken.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Is er een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Meld dit dan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer: 0800 -2000. Volg hiervoor altijd eerst de stappen van www.werkenmetdemeldcode.nl om te zorgen dat je een zorgvuldige en volledige melding doet.

Escalatieroute voor het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Mocht je vastlopen bij het organiseren van hulp dan volgt nu de escalatieroute voor het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond:

  • neem contact op met het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00. Hier kun je 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht;

  • bij ernstige zorgen over een minderjarige zonder medewerking van de ouders. Heb je alle informatie, zicht op de situatie, zie je mishandeling of opvoed-falen en is er met vrijwillige hulp geen of onvoldoende verbetering? Stem af met het wijkteam om het te bespreken op het Jeugdbeschermingsplein. Zie documentatie op www.rotterdam.nl/jeugdbeschermingsplein. Heb je onvoldoende informatie, zicht op de situatie, zie/weet je onvoldoende concreet of er sprake is van mishandeling of opvoed-falen en is er met vrijwillige hulp (nog) geen of onvoldoende verbetering? Dan is uitgebreider onderzoek nodig. Maak een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer 0800 -2000;

  • zorgen waarbij sprake is van een (Voorlopige) Ondertoezichtstelling. Neem contact op met Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00. Hier kun je 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht. Of neem contact op met de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering via telefoonnummer: (088) 526 00 00 of via  www.williamschrikkergroep.nl/contact;

  • melden van zorgen waarbij een zorgaanbieder betrokken is. Bel de casusregisseur van het wijkteam. Is de casusregisseur niet bekend? Bel de wijkteamleider;

  • wanneer je vastloopt bij een casus waarvan je een melding hebt gedaan bij Veilig Thuis, mail je naar scholen@veiligthuisrr.nl . Dit mailadres is bedoeld om opmerkingen en vragen over de procesgang te melden. Niet over de inhoud van de casus. Dit gaat via het meldpunt voor adviesvragen en melding of via de onderzoeker via telefoonnummer (010) 412 81 10;

  • escaleren wijkteams Rotterdam wanneer je vastloopt bij het organiseren van zorg/hulp voor een leerling van jouw school, dan kun je escaleren via de volgende escalatiestappen: Wijkteamleider, Manager wijkteams, Afdelingshoofd, Directie MOW en Zorgconsul. De namen en telefoonnummers verschillen per wijk.

VO-scholen kunnen via de wijkteamleider de gegevens van andere wijkteams en management ontvangen.