ZuiderLokaal en Dagprogrammering

Wat begon als het initiatief van enkele moeders biedt nu veel kinderen extra kansen voor een geslaagde schoolcarrière. Als ouders niet in staat zijn te helpen bij het schoolwerk, kunnen zij zelf hun kinderen inschrijven bij ZuiderLokaal.

Initiatiefneemster Louisa Boulkhrif: “De echte start van ZuiderLokaal was in 2014, maar al jaren eerder is de basis gelegd”, licht zij toe. “Mijn dochters zaten op de basisschool en ik kon niet bij al het schoolwerk goed helpen. Helaas kon ik geen bijlessen betalen. Tijdens gesprekken met andere ouders merkte ik dat ik zeker niet de enige was. In buurthuis De Klub in Vreewijk boden we toen een plekje om huiswerk te doen. Jongeren uit de buurt die op het voortgezet onderwijs zaten, gaven de basisschoolkinderen samen met ons bijles.”

Taal en rekenen

Peter de Klerk, voorzitter van de stichting ZuiderLokaal: “Dit is echt een initiatief van onderop. Louisa had geen plan op papier gezet om geld te vragen, ze is gewoon begonnen! Louisa vroeg mijn hulp omdat het zo hard groeide. Toen hebben we de stichting opgericht. We kregen financiële steun als ‘bewonersinitiatief’, konden gebruik maken van lokalen in het Vreewijk Lyceum en vanaf 2018 kwam Vakcollege De Hef er als tweede locatie bij. De afgelopen jaren stonden ruim 500 basisschoolkinderen bij ons ingeschreven voor taal- en rekenlessen en hulp bij huiswerk.”

Verlengstuk gezin

De gemeente Rotterdam wil dat ZuiderLokaal aanhaakt bij Dagprogrammering. “Omdat Dagprogrammering ‘door de poort van de school gaat’, moet de financiering nu vanuit de scholen komen”, stelt De Klerk. “Best lastig, want dan stellen zij bijvoorbeeld eisen aan de rekenmethode die we gebruiken. Dat is ondoenlijk met kinderen van 42 basisscholen met verschillende rekenmethodes. Bovendien, als ouders hun kinderen zelf bijstaan of betaalde hulp inschakelen, zijn er ook geen voorwaarden.” Boulkhrif vult hem aan: “Je moet ons zien als een verlengstuk van het gezin. Vergelijk het met de oudere broer of zus die helpt bij het huiswerk. Alleen bij ons komt de hulp van onderwijsassistenten in opleiding en studenten van pabo, hbo en universiteit. Dat zijn jongeren met eenzelfde achtergrond, rolmodellen.”

Eigen ervaring

De werkwijze van ZuiderLokaal – werken in groepen met kinderen van verschillende scholen, les op een grote school – is een mooie aanloop naar het voortgezet onderwijs. “We begeleiden kinderen én ouders”, stelt Boulkhrif. “We kunnen helpen bij de onderwijsbegeleiding van hun kind en bij de contacten met de school, bijvoorbeeld als er een taalbarrière is. Rotterdam Zuid kent specifieke problemen: veel alleenstaande ouders, grote gezinnen in kleine huizen dus weinig rust en ruimte om huiswerk te maken. Ik heb gelijk een klik met de kinderen en de ouders, want ik ken die situatie uit eigen ervaring.”
De Klerk schetst het ideaalplaatje dat hij voor ogen heeft: “Structurele financiering voor de inzet van twee avonden per week op drie voortgezet onderwijslocaties verspreid over Zuid, om in schooljaar 2020-2021 leerondersteuning te bieden aan 1.000 kinderen. Zo helpen we mee om kinderen een goede start te geven in hun leven.”

Gerelateerde artikelen